CAUTĂ URMĂTOARELE NUME BIBLICE ÎN CAREU

Descarcă documentul în format pdf chenar raluca1


 1. Preot, fratele lui Moise _ _ _ _ _
 2. Copil al lui David, a murit după ce s-a agăţat de un copac    _ _ _ _ _ _ _ ?(2 Samuel 18)
 3. Tatăl lui Isaac  _ _ _ _ _ _
 4. Soţul Esterei _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Estera 1)
 5. Fratele drept al lui Iosif _ _ _ _ _ _ _ _
 6. Un copil al lui Iacov, numele lui înseamnă “A judecat” _ _ _ (Geneza 30)
 7. Femeia care l-a convins pe Samson să spună de unde-i vine puterea _ _ _ _ _ _ (Judecători 16)
 8. Mama lui Ioan Botezătorul  _ _ _ _ _ _ _ _ _
 9. Prima mamă _ _ _
 10. Preotul care slujea la templu, când a fost adus Samuel _ _ _
 11. Cel care a vrut să-i omoare pe evrei, în timpul împărătesei Estera _  _  _  _  _
 12. Unul din fii lui Noe . Copilul său era Canaan. _ _ _ (Geneza 9)
 13. Fratele geamăn al lui Esau _ _ _ _ _ (Geneza 25)
 14. Numele celui care a condus poporul în Canaan după Moise _ _ _ _ _
 15. Tatăl său este Avraam _ _ _ _ _
 16. Prietenul lui David, fiul lui Saul _ _ _ _ _ _ _ (1 Samuel 18)
 17. Soţiile lui Iacov se numeau: Rahela şi _ _ _ (Geneza 29)
 18. Numele mamei Domnului Isus _ _ _ _ _
 19. Numele lui înseamnă “Scos din apă” _ _ _ _ _ (Exod 2)
 20. Sora Mariei şi a lui Lazăr din Betania  _ _ _ _ _
 21. Numele care şi l-a ales Naomi să i se spună la venire în Israel _ _ _ _ (Rut 1)
 22. Soacra lui Rut _ _ _ _ _
 23. Cel care a construit o corabie, supravieţuind potopului _ _ _
 24. Împărat al Babilonului care a asediat Ierusalimul  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2Împăraţi 25)
 25. Căpetenia străjerilor, slujitor al lui Nebucadneţar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2 Împăraţi 25)
 26. Cealaltă noră a Naomei, care s-a întors la poporul ei _ _ _ _ (Rut 1)
 27. Proroc al Vechiului Testament, a cărui carte are 14 capitole _ _ _ _
 28. “Fiica ” Naomei, mai târziu soţia lui Boaz _ _ _
 29. Soţie a lui Iacov, fiii ei se numesc Iosif şi Beniamin _ _ _ _ _ _ (Geneza 30)
 30. Primul copil al Anei, judec[tor ]n Israel ( a fost adus de mic copil la templu) _ _ _ _ _ _
 31. Domnul Isus l-a văzut pe el într-un dud _ _ _ _ _ _ (Luca 19)
 32. Numele lui înseamnă “Locuinţă” _ _ _ _ _ _ (Geneza 30)
 33. Tatăl lui Ioan Botezătorul _ _ _ _ _ _ _

Autor: Raluca Purice

Reclame