TALANTUL ÎN NEGOŢ
EDIŢIA A III-A
(ANUL ŞCOLAR 2008-2009)

Psalmul 119:11- „Strâng Cuvântul Tãu în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” Acesta este şi scopul concursului „TALANTUL ÎN NEGOŢ”, de a-i stimula pe copii să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu.

În anul de şcoală duminicală 2008-2009, Departamentul familii, tineret, copii, segmentul Lucrarea cu copiii propune a III-a ediţie naţională a concursului „TALANTUL ÎN NEGOŢ”.
Personal, m-am tot gândit cum ar fi mai bine să organizăm concursul şi, după ce m-am rugat Domnului şi m-am consultat cu mai mulţi fraţi lucrători şi colaboratori ai lucrării cu copiii, am ajuns la următoarea variantă:

I. DIRECTIVE GENERALE DE ORGANIZARE

 1. Categoriile de vârstă care participă la concurs sunt următoarele:
  • clasele a II-a şi a III-a
  • clasele a IV-a şi a V-a
  • clasele a VI-a şi a VII-a
  • clasele a VIII-a şi a IX-a
  • clasele a X-a şi a XI-a
 2. Fazele concursului sunt următoarele:
  • faza pe biserică – în cursul lunii martie 2009
  • faza judeţeană – în cursul lunii aprilie 2009
  • faza regională – în lunile mai-iunie 2009 (vezi punctul 5)
  • faza naţională – 26-28.06.2009 la Biserica Penticostală din Piatra Neamţ, păstorită de fratele pastor Liviu Axinte, vicepreşedinte al Comunităţii Regionale de Suceava.
 3. Cărţile biblice propuse pentru concurs sunt următoarele:
  • clasele a II-a şi a III-a – Evanghelia după Ioan, Rut
  • clasele a IV-a şi a V-a – Evanghelia după Ioan, Rut, Daniel ( capitolele 1-6 )
  • clasele a VI-a şi a VII-a – Evanghelia după Ioan, Rut, Daniel (capitolele 1-6 )
  • clasele a VIII-a, a IX-a – Evanghelia după Ioan, Rut, Iosua
  • clasele a X-a, a XI-a – Evanghelia după Ioan, Rut, Iosua
 4. Versetele de memorat sunt următoarele:
  • clasele a II-a şi a III-a – Ioan 3:16, Romani 3:23, Ioan 14:6, 1 Ioan 1:9, Rut 1:14, Osea 12:5, Psalmul 72:18, Coloseni 1:15, Filipeni 4:13, Proverbe 16:20
  • clasele a IV-a şi a V-a – Ieremia 31:3, Romani 6:23, 1 Ioan 2:2, Ioan 1:12, Rut 2:8, Daniel 1:17, Luca 10:27, Efeseni 6:2-3, Proverbe 1:8, Proverbe 16:20
  • clasele a VI-a şi a VII-a – Evrei 11:3, Isaia 59:2, Efeseni 1:7, Ioan 3:36, Rut 2:12, Daniel 2:20, Ieremia 17:7, Proverbe 15:33, Psalmul 148:12-13, Proverbe 16:20
  • clasele a VIII-a, a IX-a – Romani 5:8, Psalmul 51:4, 2Corinteni 5:21, Romani 10:9, Rut 2:4, Iosua 24:24, Ioan 8:12, Isaia 64:8, Psalmul 119:9, Proverbe 16:20
  • clasele a X-a, a XI-a – Deuteronom 32:4, Isaia 55:7, 1Petru 3:18, Efeseni 2:8-9, Rut 1:16, Iosua 3:7, Ioan 10:14, 2Timotei 4:5, Proverbe 4:7-8, Proverbe 16:20
  • Versetele de memorat vor fi luate din traducerea Cornilescu, versiunea clasică.

5.Datele concursului (faza regională), numele responsabililor regionali cu concursul biblic şi telefoanele lor:

 • Comunitatea Oradea 25.04.2009; Băbălai Gheorghe-0721-452963; Lucaci Cornel-0746-153242
 • Comunitatea Maramureşului şi Sătmarului 9.05.2009; Suciu Neluţu-0745-777132
 • Comunitatea Braşov 16.05.2009; Brie Nelu-0741-477996; Brie Laura-0751-092775
 • Comunitatea Constanţa 16.05.2009; Şerban Ionica-0748-155918; Oprea Argentina-0744-764073
 • Comunitatea Bucureşti 23.05.2009; Avram Nadia-0724-657528
 • Comunitatea Oltenia-Argeş 30.05.2009; Luca Ciprian-0722-712242
 • Comunitatea Cluj 6.06.2009; Sătmărean Ilie-0743-029612
 • Comunitatea Arad 13.06.2009; Barbura Daniela-0722317934
 • Comunitatea Suceava 20.06.2009; Axinte Liviu-0744-518806

II. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 1. Pentru corectarea lucrărilor se respectă cu stricteţe baremul de corectare. În felul acesta se evită orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greşeală evidentă (nu de interpretare) în baremul de corectare, juriul va anula întrebarea şi va da la toţi concurenţii numărul total de puncte pentru această întrebare.
 2. Dacă răspunsul la o întrebare este un nume, sau o înşiruire de nume, orice literă scoasă, adăugată sau pusă în alt loc în nume face ca acel nume să fie considerat greşit şi se depunctează ca atare.
 3. La versetele biblice:
  • se foloseşte traducerea Cornilescu versiunea clasică
  • la corectare, orice literă adăugată, omisă sau pusă în alt loc dintr-un cuvânt duce la depunctarea cu jumătate din punctajul acordat acelui cuvânt. Excepţie fac cuvintele care sunt un nume, în acest caz se depunctează tot cuvântul. c) pronumele care se referă la divinitate şi sunt scrise cu literă mică atrag după sine depunctarea cuvântului cu jumătate din punctajul acordat acelui cuvânt (doar în cadrul versetelor biblice).
 4. Semnele de punctuaţie în cadrul versetelor biblice vor fi luate în considerare pentru a obţine cele 100 de puncte curate, deci o calificare sigură pentru următoarea fază şi pentru a face departajarea pentru cupă a copiilor care vor avea 100 de puncte la faza naţională.
 5. Toţi copiii care obţin 100 de puncte la fazele: pe biserică, judeţeană şi regională (fără nici o greşeală , inclusiv de punctuaţie la versete) vor merge mai departe. Dacă avem chiar 10 persoane din acestea, toate se califică pentru următoarea fază şi nu mai luăm alţi copii cu locurile 2 şi 3. Acolo unde copii au punctaj mai mic de 100 de puncte, doar locurile 1,2,3, fiecare cu câte un premiant vor merge la faza următoare de concurs (dacă veţi avea copii care au acelaşi punctaj se vor pune întrebări suplimentare până se va face departajarea).
 6. .Data concursului la faza pe biserică se va anunţa public, cu cel puţin două săptămâni înainte, de către responsabilul cu lucrarea cu copiii pe biserică. Menţionăm faptul că liderul trebuie să se consulte cu pastorul înainte de a face anunţul. La faza pe judeţ liderii de biserică cu lucrarea cu copiii au datoria de a contacta liderul judeţean imediat după terminarea concursului la faza pe biserică. Ei trebuie să trimită lista cu copiii care s-au calificat pentru următoarea fază în maxim 48 de ore de la încheierea concursului. Pentru faza regională liderii judeţeni au datoria de a contacta liderul regional imediat după terminarea concursului la faza pe judeţ. Ei trebuie să trimită lista cu copiii care s-au calificat pentru următoarea fază în maxim 48 de ore de la încheierea concursului. Pentru faza naţională liderii regionali au datoria de a contacta pe Daniela Barbura imediat după terminarea concursului la faza pe regională şi să trimită lista cu copiii care s-au calificat pentru faza naţională în maxim 48 de ore de la încheierea concursului. Perioada de susţinere a concursului, faza pe biserică trebuie să se încadreze în luna martie, iar perioda pentru faza judeţeană în luna aprilie. De asemenea , se vor respecta cu stricteţe datele concursului pentru fazele regionale.
 7. Data odată stabilită nu se mai modifică indiferent de evenimentele ce apar în viaţa cuiva. Dacă apar evenimente majore neprevăzute, se schimbă locaţia, dar nu data concursului. Liderul (la orice fază ar fi concursul) are datoria să anunţe pe toţi liderii de schimbarea locaţiei, dar în aceeaşi măsură liderii de biserică, judeţeni sau regionali au responsabilitatea cu cel puţin 2 zile înainte de concurs să întrebe dacă totul a rămas conform ultimului anunţ.
 8. Cine nu este prezent la ora începerii concursului, indiferent de motiv pierde dreptul de a participa la concurs.

III. OBSERVAŢII GENERALE

 1. Până inclusiv la faza regională premiile se vor rezolva local, iar pentru faza naţională vom comunica ulterior suma cu care va participa fiecare comunitate regională. Menţionăm faptul că fiecare lider regional trebuie să informeze conducerea comunităţii regionale despre concurs şi despre suma de bani necesară pentru la faza naţională. Dacă comunitatea regională nu are fonduri, atunci liderul împreună cu ceilalţi învăţători vor găsi sponsori care să acopere cheltuielile de premiere. În ceea ce priveşte cheltuielile cu cazarea şi mâncarea pentru faza naţională a concursului vom comunica ulterior.
 2. Pentru probleme legate de concurs mă puteţi contacta personal: SAMUEL CRISTIAN MUICĂ: 0722-204415, 0255-214529, email: muicasam@yahoo.com
 3. ATENŢIE!!! Chestionarele cu întrebările pentru concurs, grilele de corectare, precum şi alte informaţii legate de concurs le veţi cere de la BARBURA DANIELA: 0722-317934, 0256-467456, 0356-105071, email: daniela_barbura@yahoo.com

Cu dragoste frăţească şi respect,
SAMUEL CRISTIAN MUICĂ

Reclame