Alina si Grupul Secunde – detalii album, studio Mesaj

În faţa-ntregului popor stă într-o zi Ilie

Să dăvedească tututor a sa nădejde vie

/: Ce nu e chipul trecător, cioplit cu măiestrie

Ci marele Domn, Creator Stăpân în veşnicie :/

.

Proorocul Domnului striga spre-ntreaga naţiune:

Pe cine vreţi voi să slujiţi, azi vă gândiţi dar bine

De dovediţi că Baal nu-i mort, mergeţi după El

Dar dacă Domnul este viu, slujiţi-L doar pe El


.

Alături preoţii lui Baal, trimişi de Izabela

Cu-ncuviinţarea lui Ahab, îşi pierd toată puterea

Că Baal e mort, nu dă răspuns, nu mică le e durerea

Tăiaţi pe corp ajung de râs, toţi aiurează până seara

.

Atunci Ilie a-nălţat spre cer o rugăciune

Lui Dumnezeu s-a închinat, cerând a Sa minune

Fă să se ştie pe pământ că Tu eşti Dumnezeu

Singur, Adevărat şi Sfânt, al cărui rob sunt eu”

.

Iehova, Domnul Suveran, din cer trimite foc

Se mistuie întreg altar, şi arderea de tot

Cu toţi căzură la pământ în ton de osanale

“Eşti Dumnezeul veşnic Sfânt,

Ţi-aducem închinare”

.

Dumnezeu, Ţi-aducem închinare

Reclame